شنبه 2 بهمن ماه، 1395
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نشست مشترک سرپرست و مدیران دانشگاه علوم پزشکی مجازی با معاون آموزشی و مدیران جمعیت هلال احمر

اولین جلسه برنامه ریزی و راهبردی مشترک دانشگاه علوم پزشکی مجازی و حوزه معاونت آموزشی جمعیت هلال احمر کشور روز چهار شنبه 15/10/95 تشکیل شد. در این جلسه که با محوریت دانشگاه علوم پزشکی مجازی و با حضور معاون آموزشی و .. ...

تشکیل شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

به منظور ارتقای سطح اطلاع رسانی، اخبار و اطلاعات و ساماندهی سامانه دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور، شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی دانشگاه تشکیل شد تا امور فوق را راهبری و مدیریت نماید.. ...

استقبال بالای اعضای هیات علمی علوم پزشکی از دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی

مدیرگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور گزارش راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی را ارائه کرد. دکتر سلیمان احمدی مدیرگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور در نشست معاونین آموزشی .. ...

ارائه گزارش طراحی و راه اندازی موکس ملی (آرمان)

در نشست معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در اصفهان مطرح شد: ارائه گزارش طراحی و راه اندازی موکس ملی (آرمان) ...

© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی