یکشنبه 4 مهر ماه، 1395
متن مورد نظر را وارد نمایید
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

اطلاعیه برگزاری آزمون های بین المللی

به اطلاع داوطلبان محترم می رساند دانشگاه علوم پزشکی مجازی با همکاری مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات و ایجاد تسهیلات بیشتر برای متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی .. ...

برگزاری دومین جلسه گروه آموزش پزشکی مجازی دانشگاه

دومین جلسه این گروه آموزشی در تاریخ 28 شهریور جاري از ساعت 8,30 تا 13 در ساختمان مرکزي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. ...

اولین جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی مجازی

در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۵/۳۱ با حضور مقام عالی وزارت، معاون آموزشی و سایر اعضاء اولین جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی مجازی تشکیل شد ...


اطلاعیه برگزاری آزمون های بین المللی

 به اطلاع داوطلبان محترم می رساند دانشگاه علوم پزشکی مجازی با همکاری مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات و ایجاد تسهیلات بیشتر برای متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی حسب نیازهای دانشی و حرفه ای دانش آموختگان علوم پزشکی تدابیر لازم را برای برگزاری آزمونهای مختلف فراهم آورده است.
در این راستا قراردادهای مورد نظر با سازمانهای معتبر بین المللی (از جمله ETS, City and Guilds, Prometric, MHDPRO, UEMS) منعقد و هماهنگی های لازم برای برگزاری آزمونهای متعدد بین المللی در سطوح عمومی و تخصصی با تاکید بر آزمونهای حوزه علوم پزشکی به عمل آمده و ثبت نام برای شرکت در نخستین سری از این آزمونها (آزمون تافل ITP که برای اولین بار در کشور برگزار می شود) از ساعت 12 روز 5 مهرماه 1395 آغاز و خود آزمون در تاریخ 29 مهرماه 1395 از ساعت 13 تا 17 برگزار خواهد شد.