info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     یکشنبه 29 بهمن ماه، 1396
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

تصویب نحوه معرفی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دستورالعمل شرایط معرفی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بخش فعالیت های دانشگاه های همکار در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی، به تصویب رسید ...

نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی با حضور فعال دانشگاه علوم پزشکی مجازی افتتاح شد

نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی با حضور فعال اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مجازی، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد افتتاح شد. ...

بیانیه نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در روزهای 19 و 20 بهمن ماه 1396 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. ...

برگزاری کارگاه آموزشی "محتوای الکترونیکی، اصول آموزشی، طراحی و تولید" در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور توانمندسازی دانشگاه های علوم پزشکی و به دنبال برگزاری موفق کارگاه های قبلی، کارگاهی با عنوان "محتوای الکترونیکی، اصول آموزشی، طراحی و تولید" در روز چهارشنبه 25 بهمن 1396 برگزار کرد. ...


© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی