Category: زیرساخت

کسب رتبه ی اول مسابقه هوش مصنوعی در نورورادیولوژی توسط تیم دانشگاه علوم پزشکی مجازی

تیم معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی موفق به کسب رتبه اول در مسابقه «ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس» برگزار شده در نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی شد.

Read More

کارگاه های آموزشی یادگیری الکترونیکی برگزار می شود

مجموعه کارگاه های آموزشی در حیطه یادگیری الکترونیکی در سال 98 برگزار می شود. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی-معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی با توجه به درخواست های دانشگاه ها، و طبق روال گذشته، قصد دارد به...

Read More