Category: بین الملل

کارگاه بین المللی Reviewing Clinical Guidelines in Iran در دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد

کارگاه بررسی روند دستورالعمل هاى بالینی در ایران توسط سازمان جهانی بهداشت و با حضور پروفسور هولگر شونمان و با همکاری معاونت امور بین الملل دانشگاه مجازی برگزار شد.

ادامه متن

نخستین دوره آزمون های آزمایشی آنلاین کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اولین دوره آزمون های آزمایشی آنلاین کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور روز جمعه 17 خرداد ماه 1398 از ساعت 9 الی 18 به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

ادامه متن

بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی از دانشگاه علوم پزشکی مجازی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور گسترش همکاری های بین المللی و بهره مندی از ظرفیت های موجود و قدم نهادن در دنیای امروز همکاری خود را با سازمان بهداشت جهانی آغاز نموده است.

ادامه متن

جلسه بررسی نحوه همکاری دانشگاه با موسسات متقاضی برگزاری دوره‌های آمادگی آزمون‌های بین‌المللی

امروز جلسه تعیین نحوه اعتبار بخشی موسسات متقاضی همکاری برای برگزاری دوره های آمادگی آزمونهای بین الملل با دانشگاه علوم پزشکی مجازی در حوزه بین الملل دانشگاه برگزار شد.

ادامه متن

جلسه دانشگاه علوم پزشکی مجازی با مسئولین منطقه­ ای و کشوری شرکت نستله در خصوص برگزاری دوره­ های آموزشی مرتبط با ایمنی مواد غذایی

در دانشگاه علوم پزشکی مجازی و با حضور ریاست و معاون بین الملل دانشگاه جلسه مشترکی با مسئولین منطقه ایی و کشوری نستله در خصوص برگزاری دوره های مرتبط با ایمنی مواد غذایی برگزار شد.

ادامه متن

برگزاری سی و یکمین دوره آزمون های بین المللی زبان انگلیسی توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی از مهر ماه سال 1395 اقدام به برگزاری آزمون های الکترونیکی بین المللی زبان انگلیسی نموده است، سی و یکمین دوره آزمون های بین المللی زبان انگلیسی توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی و با همکاری...

ادامه متن