Category: ریاست

دکتر سید ناصر استاد: در دوره ای زندگی می کنیم که دانشگاه مفهوم سنتی خود را از دست داده است

کنفرانس علمی یک روزه توسعه آموزش مجازی با تکیه بر فناوریهای نوین آموزش با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی، مشاور ریاست در امور دانشگاهی همراه با روسا، مدیران و اعضا هیات علمی دانشگاه بیرجند در مرکز خدمات اطلاع...

Read More

معاون آموزشی وزارت بهداشت: دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده برای پزشکان عمومی برگزار می شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: اولین فراخوان این دوره به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده و افراد واجد شرایط با هماهنگی دانشگاه محل خدمت خود می توانند در این دوره شرکت کنند.

Read More

دکتر سید ناصر استاد: در راستای بیانات مقام معظم رهبری حرکت می کنیم/شتاب دهنده ها جهت حمایت از جوانان است

دکتر سید ناصر استاد در مصاحبه با رادیو سرو بیان داشت: یکی از مهم ترین اهداف ایجاد دانشگاه علوم پزشکی مجازی، کاهش هزینه های دولتی و صرف آن در حوزه هایی است که به آن نیاز دارد.

Read More