اصول آموزشی تولید محتوای الکترونیکی کارآمد

( 0 Reviews )
Free
ضرورت و کاربرد کارگاه:

توسعه و استقرار آموزش مجازی نیازمند توجه به جایگاه محتوای الکترونیکی است. از طرفی متاسفانه گاهی تولید و ارائه محتوای الکترونیکی مساوی با استقرار آموزش مجازی فرض می شود. در صورتی که محتوای الکترونیکی یکی از اجزای سیستم آموزش مجازی بوده و باید انتخاب نوع آن با دقت و بر اساس نیاز صورت پذیرد. لذا لازم است که در صورت نیاز به تولید محتوای الکترونیکی، اصول آموزشی برای طراحی آن رعایت شود. این کارگاه بدین منظور ارائه می شود تا شرکت کنندگان بتوانند برای طراحی محتوای الکترونیکی مناسب منطبق با اصول آموزشی برنامه ریزی کنند. در این کارگاه کار با نرم افزارهای تولید محتوا مد نظر نیست و صرف نظر از تیم فنی تولید محتوا، شرکت کنندگان را با اصول آموزشی و مشخصات یک محتوای الکترونیکی کارآمد آشنا می کند.

طول کارگاه: 6 ساعت
مخاطبان کارگاه: مسوولان و دست اندرکاران آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی، اعضای هیات علمی علاقه مند به موضوع

اهداف کلی و اختصاصی کارگاه: در پایان کارگاه انتظار می رود که شرکت کنندگان:

1. جایگاه محتوای الکترونیکی در یک نظام یادگیری الکترونیکی را شرح دهند.
2. مفهوم محتوای الکترونیکی را در رویکرد جدید به یادگیری شرح دهند.
3. طیف انواع محتواهای الکترونیکی را نام برده و تعریف کنند.
4. مزایا و محدودیت های هر کدام از انواع محتواهای الکترونیکی را نام ببرند.
5. اصول طراحی آموزشی مناسب انواع محتواهای الکترونیکی را شرح دهند.
6. انواع فایل های خروجی محتواهای الکترونیکی را با هم مقایسه کنند.
7. انواع ابزارهای تولید محتوا را نام برده و مقایسه کنند.
8. مفهوم SCORM و کاربرد آن را شرح دهند.
9. لزوم و شیوه خرد کردن (chunking) محتوا و تنظیم SCO را در محتواهای الکترونیکی شرح دهند.
10. نوع مناسب محتوا را متناسب با اهداف آموزشی و نوع موضوع انتخاب کنند.
11. انواع محتواهای الکترونیکی را از دیدگاه تاثیر آموزشی آن نقد نمایند.
12. نوع مناسب محتوای الکترونیکی را برای تدریس خود انتخاب و تدوین کنند.

محتوای اصلی کارگاه:

راهنمای مطالعه کارگاه، اسلاید، راهنماهای کار عملی، نمونه های محتوای الکترونیکی
روش های یاددهی ـ یادگیری کارگاه:
سخنرانی، پرسش و پاسخ، فعالیت انفرادی و گروهی
مشخصات مسنول کارگاه شامل:
نام و نام خانوادگی: دکتر آیین محمدی تخصص/رشته: آموزش پزشکی رتبه علمی: استادیار
شماره تلفن ثابت: 88501403 پست الکترونیک: aeen_mohammadi@tums.ac.ir
اسامی همکاران کارگاه: دکتر ریتا مجتهدزاده
سابقه اجرای کارگاه مذکور: توسط مدرسین تا کنون چندین بار اجرا شده است.
ظرفیت پذیرش کارگاه: 25 نفر

Course Info
Social Share

Testimonial