بازدید از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و برگزاری کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکی ویژه اعضای هیات علمی

دکتر محمود گنجی فرد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار داشت: کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه در تاریخ 16/12/97 با حضور آقای دکتر آیین محمدی معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی در محل سالن توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد. 
در این کارگاه آموزشی مفاهیم زیر برای شرکت کنندگان تبیین گردید. 

1. مفهوم یادگیری الکترونیکی، مزایا و معایب و انواع آن

2. تیم های درگیر در راه اندازی سیستم های یادگیری الکترون

 3. آشنایی با بخش آموزش مجازی بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی 

4. ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری راه اندازی سیستم یادگیری الکترونیکی 

5. انواع رویکردهای آموزشی در طراحی آموزشی سیستم های یادگیری الکترونیکی

6. نقش ها و انتظارات دانشجوی الکترونیکی و تفاوت آن با دانشجوی حضوری

7. موکس و نحوه تولید آموزه برای آرمان 

شایان ذکر است آقای دکتر آیین محمدی در ادامه سفر خود به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از زیر ساخت های فناوری اطلاعات دانشگاه، ایستگاه تدریس از راه دور برای دانشجویان افغانستانی، واحد یادگیری الکترونیکی، اتاق استودیو و مرکز جامع آزمون های الکترونیکی دانشگاه بازدید به عمل آوردند و در پایان در شورای سیاستگذاری توسعه آموزش مجازی دانشگاه شرکت کردند.