بازدید نماینده دانشگاه علوم پزشکی مجازی از مرکز و امکانات مجازی سازی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- دکتر سلیمان احمدی، مشاور امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مجازی به نمایندگی از این دانشگاه در اجلاس روسا و معاونین دانشگاه های علوم پزشکی شمال شرق کشور در بیرجند حضور به عمل آوردند. این جلسه در سالن همایش مرکز جامع درمان بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با حضور دکتر سید علی حسینی رئیس مرکز هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد و افراد حاضر در جلسه طبق آیین نامه، گزارش های خود را بیان و به تبادل نظر پرداختند. در ادامه دکتر سلیمان احمدی به همراه سایرین از مرکز مهارت های بالینی، مرکز جامع اطلاع رسانی، مرکز جامع آزمون های الکترونیکی و بیمارستان رادیوتراپی آنکولوژی ایرانمهر بازدید کردند.