بازدید اعضای هیات ممتحنه و ارزشیابی آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مجازی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- با توجه به درخواست دانشگاه مبنی بر راه اندازی رشته یادگیری الکترونیکی، اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی آموزش پزشکی و جمعی از مسئولین و اعضای هیات علمی گروه مذکور از دانشگاه علوم پزشکی مجازی با حضور در مجموعه ی آموزشی دانشگاه، امکانات آموزشی موجود را مورد ارزیابی قرار دادند.

همچنین، هیات ارزیاب طی نشستی با رییس دانشگاه، معاون آموزشی، اعضای هیات علمی دانشگاه به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

در این جلسه دکتر سیدناصر استاد رئیس دانشگاه ضمن خوش آمدگویی و تشکر از حضور اعضای هیات ممتحنه و ارزشیابی وزارت متبوع به تشریح اهداف، سیاست ها و خلاصه ای از فعالیت های دانشگاه درخصوص اعتلای جایگاه آموزش های الکترونیکی در کشور و تلاش های مستمر و فعال دانشگاه برای تدوین کوریکولوم e-Learning و نیز تصویب آن در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی پرداخت و افزود: دانشگاه علوم پزشکی مجازی از پتانسیل بالایی در زمینه ارائه خدمات آموزشی برخوردار است.

  در ادامه دکتر سلیمان احمدی، از حوزه امور دانشگاهی نیز ضمن ارائه ی گزارشی جامع وکامل از پیشینه ی  ایجاد و پیدایش دانشگاه در حوزه یادگیری الکترونیکی و توانمندی های آموزشی به معرفی اعضای هیات علمی گروه پرداخت.

در پایان اعضای محترم هیئت بورد از ظرفیت ها، تلاش های بی دریغ و توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی مجازی در حوزه اعتلای جایگاه یادگیری الکترونیکی در کشور قدردانی نمودند.