بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی: بازدید وزیر بهداشت از غرفه دانشگاه علوم پزشکی مجازی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی-دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه معاون آموزشی، دکتر باقر لاریجانی در پایان مراسم افتتاحیه ابتدا از غرفه دانشگاه علوم پزشکی مجازی بازدید کردند. در این بازدید، دکتر سید ناصر استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی عملکرد این دانشگاه را به طور مختصر بیان نموده و در خصوص تله مدیسین (درمان از راه دور) و تله اجوکیشن (آموزش از راه دور) با ایشان تبادل نظر کردند.

در پایان نیز بخشی از نرم افزار های طراحی شده توسط این دانشگاه برای ایشان نمایش داده شد.