افزونه های جدید به سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید اضافه شد

سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان یک سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی کامل و به روز، مرتبا و بر اساس برنامه ریزی­های قبلی، در حال توسعه است. در همین راستا ماجول ها (افزونه ها)ی جدیدی به آن اضافه شده است. از امکاناتی که به نوید افزوده شده است کپی کردن درس از نیم سال های گذشته می باشد. با کمک این افزونه می توان قسمت های مختلف یک درس را به راحتی انتخاب و در دوره جدید کپی کرد.

بر اساس تحقیقات انجام شده امکان دریافت گزارش های مختلف از شرایط فراگیران نقش به سزایی در موفقیت آموزش مجازی دارد. ماجول گزارش شامل گزارش بخش های مختلف همچون مطالعه منابع، انجام به موقع تکلیف، تعداد تکالیف انجام شده، فیدبک های ارسال شده، افراد شرکت کننده در آزمون، تعداد دفعات شرکت در آزمون، پست های منتشر شده در هر گفتگو و گزارش های متنوع دیگری است که به نوید افزوده شده است.

استفاده از tool tips به شما کمک می کند، با بخش های مختلف نوید بدون نیاز به مراجعه به راهنما آشنا شوید.در تمامی بخش های نوید از صفحه ورود تا ماجول های مختلف این tool tips نحوه کارکردن با “نوید” را به شما آموزش می دهند. این پیام های آموزشی قابل بسته شدن پس از نمایش می باشند. قابل ذکر ست این بخش راهنماها در کاربری دانشجو و استاد متفاوت است.

بخش دیگری که به نوید اضافه شده notification است. با استفاده از این اعلان ها می توانید موارد جدید در هر ماجول را ببینید. به عنوان مثال، در پنل استاد با استفاده از notification در ماجول تکلیف می توان از موارد تکلیف جدید ارسال شده اطلاع پیدا کرد.

علاوه بر همه این موارد ماجول های قبلی نیز بر اساس بازخوردهای ارسال شده مرتبا در حال بهینه سازی هستند.