دکتر استاد در هفتاد و هفتمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مجازی

     دکتر سید ناصر استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی با اشاره به اهمیت نقش پزشکان خانواده به عنوان قلب نظام ارایه مراقبت های سلامت اولیه و حتی نظام سلامت گفتند: پزشکان خانواده نقش مهمی را به عنوان دروازه ورود به مابقی نظام خدمات ایفا می کنند و به همین سبب این گروه از همکاران، نقش اساسی بر روی پیامد ها و هزینه های سلامت دارند.

     مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در هفتاد و هفتمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه عنوان کردند: پزشکان خانواده مسئولیت دارند خدمات سلامت را در محدوده بسته ای تعریف شده (بسته خدمت)؛ بدون تبعیض سنی، جنسی، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و ریسک بیماری، در اختیار فرد، خانواده، جمعیت و جامعه تحت پوشش خود قرار دهند. به عبارتی دیگر، این گروه از متخصصین در سطح اول ارائه خدمات، مراقبت‌های سلامت را به صورت جامع و پیوسته به افراد، خانواده و جامعه تحت پوشش ارائه می‌نمایند.

     در این راستا، ایشان عنوان کردند که بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه، طراحی و اجرای یک برنامه به سمت برنامه اصلی تخصصی پزشکی خانواده و با تأکید بر نقش­های مورد انتظار پزشکان خانواده و بسته­ های خدمات سلامتی در دستور کار مسئولین محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و مقرر شد تا با توجه به تجارب ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی مجازی در زمینه بسط و ارائه آموزش­های مجازی در کشور، این مرکز نسبت به برگزاری این دوره­ پودمانی به صورت ترکیبی برای سه گروه هدف زیر با همکاری معاونت بهداشت و آموزشی وزارت متبوع اقدام نماید.  

  • پزشکان عمومی که ارتباط استخدامی، قراردادی و طرحی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دارند و در حال حاضر به عنوان پزشک خانواده در نظام سلامت فعلی کشور اشتغال دارند و دستیاران پزشکی خانواده در حال تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.
  • پزشکان عمومی که ارتباط استخدامی و قراردادی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دارند و در حال حاضر به عنوان پزشک خانواده در نظام سلامت فعلی کشور اشتغال ندارند.
  • پزشکانی عمومی که رابطه استخدامی و قراردادی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ندارند (به عنوان داوطلب آزاد).

  •      دبیر شورای عالی آموزش مجازی در ادامه گفتند: دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده با عنوان Family Physician Bridging Program، با همکاری و اقدام مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و دفتر منطقه­ای کشورهای مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی و معاونت­های محترم آموزشی و بهداشت وزارت متبوع به منظور توانمندسازی پزشکان در حوزه پزشکی خانواده طراحی شده است و در جهت اجرایی نمودن این برنامه تفاهم نامه­ همکاری دو جانبه فی مابین معاون آموزشی و معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورخ 12/12/97 منعقد گردید که بر اساس این تفاهم نامه بخش نظری این آموزش ها از طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارائه می شود و آموزش های در عرصه نیز در مراکز خدمات جامع سلامت با هماهنگی حوزه معاونت بهداشت اجرا خواهد شد.

         ایشان با بیان اینکه اولین فراخوان ثبت نام و پذیرش دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده در خرداد ماه سال جاری به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است، گفتند: پزشکان عمومی و پزشکان خانواده شاغل در معاونت های بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کشور می توانند با هماهنگی دانشگاه محل خدمت خود در این دوره شرکت نمایند.

         رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی در پایان اظهار داشتند که پزشکی خانواده یک اولویت اساسی در جمهوری اسلامی ایران است و توانمند سازی سنگ بنای دستیابی به این اولویت است و امیدواریم که با اجرای برنامه میانبر پزشکی خانواده مهارت هایی اساسی و ضروری برای پزشکان عمومی فراهم شود و همچنین زیرساخت های برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع بیش از پیش فراهم گردد.