چهارمین نشست مسوولین کمیته های علمی پودمان های برنامه پزشکی خانواده و سومین نشست نمایندگان گروه های راهنمای مطالعه

چهارمین نشست مسوولین کمیته ­های علمی پودمان­ های پنجگانه برنامه پودمانی مجازی پزشکی خانواده به منظور گزارش ارزیابی ­ها و تصمیم گیری نهایی در خصوص تولید محتوا های باقی مانده در سالن اجتماعات مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار شد.

دکتر احمدی مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی در امور دانشگاهی با بیان اهداف جلسه، در مورد اهمیت برنامه پودمانی مجازی پزشکی خانواده گفت: اولین فراخوان ثبت نام و پذیرش دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده در خرداد ماه سال جاری به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است و با توجه به تأکیدات دکتر لاریجانی و دکتر استاد، این برنامه در اولویت اول دانشگاه علوم پزشکی مجازی است و باید با تمام توان آن را اجرا کنیم. وی افزود: علاوه بر لزوم ارزیابی کمی و کیفی محتواهای آموزشی پودمان ها، برگزاری این دسته از جلسات در راستای اجرای هر چه بهتر و با کیفیت تر برنامه پودمانی مجازی پزشکی خانواده ضروری است.

دکتر کبیر مسئول کمیته علمی پودمان مبانی پزشک خانواده به چالش های کار در عرصه این برنامه پرداخت. دکتر محسنی مسئول راهنمای مطالعه پودمان ها نیز در رابطه میزان پیشرفت تدوین راهنمای مطالعه، گزارشی کوتاه ارائه داد. نماینده گروه­های راهنمای مطالعه نیز گزارشی از میزان پیشرفت تدوین راهنمای مطالعه ارائه داد.

در پایان مسئولین پودمان ها و مسوولین گروه های راهنمای مطالعه برای تعیین تکلیف محتوای پودمان ها جداول شناسنامه ای را تکمیل کرده و به جمع بندی موارد مطرح شده پرداختند.