چهارمین آزمون الکترونیکی پودمانی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی برگزار شد

این آزمون با هدف ارزیابی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در سطوح پودمان‌های اول، دوم و سوم اجرا شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- چهارمین آزمون الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در 53 مرکز آزمون دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور و نیز مرکز سنجش آموزش پزشکی برای دانشجویان مستقر در دانشگاه­های علوم پزشکی شهر تهران برگزار شد.

این آزمون با هدف ارتقای کیفی نظام ارزیابی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در سطوح پودمان‌های اول، دوم و سوم اجرا شد. تعداد شرکت­کنندگان در سطح پودمان اول 879 نفر، پودمان دوم 482 نفر و پودمان سوم 758 نفر و درصد مشارکت 92 درصد بود.

شایان ذکر است این آزمون با در نظر گرفتن بالاترین سطح استانداردهای آزمون­های الکترونیکی توسط کمیته اجرایی مستقر در معاونت امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در انتهای هر پودمان برگزار می شود.

از مهم­ترین نقاط قوت این رویداد می توان به هماهنگی و نظم اجرایی، مستندسازی و گزارش­گیری موثر، درصد مشارکت بالای دانشجویان، اطلاع رسانی موثر به دانشجویان و رابطین آزمون و تامین زیرساخت­های مناسب نرم ­افزاری و سخت افزاری توسط معاونت زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی نیز اشاره نمود.