در دهمین همایش سالیانه انجمن داروسازی بالینی از دوره پودمان اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه استقبال شد

دوره پودمانی مجازی اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه، برای اولین بار در ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارائه میگردد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی-دانشگاه علوم پزشکی مجازی با هدف معرفی اولین دوره پودمانی مجازی «اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه» در دهمین همایش سالیانه انجمن داروسازی بالینی از تاریخ 29 الی 31 خرداد ماه 98 در سالن همایش های رازی حضور بعمل آورد.

دکتر غلامی، رئیس دهمین همایش سالیانه انجمن داروسازان بالینی ایران و مدیر گروه داروسازان بالینی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در افتتاحیه همایش و با حضور دکتر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان و دکتر سید ناصر استاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی، غرفه دانشگاه علوم پزشکی مجازی و دوره پودمانی مجازی «اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه» را معرفی نمود.

هر ساله در همایش انجمن داروسازان بالینی بیش از 2000 داروساز حضور دارند و هدف دانشگاه علوم پزشکی مجازی از شرکت در این دوره از همایش، معرفی دوره پودمانی مذکور به داروسازان شاغل در داروخانه­ها و دانشجویان داروسازی بوده است.

دوره پودمانی مجازی اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه، برای اولین بار در ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی با حضور فعال بیش از 20 عضو هیئت علمی از 7 دانشگاه علوم پزشکی کشور ارائه می­گردد.

قابل ذکر است امکان ثبتنام آنلاین در غرفه دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای مخاطبان خود وجود داشت و این غرفه با استقبال قابل توجه داروسازان حاضر در همایش مواجه شد.