شتابدهنده دانشگاه علوم پزشکی مجازی در نشست هیات امنای دانشگاه به تصویب رسید

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- شتابدهنده دانشگاه علوم پزشکی مجازی در آخرین نشست هیات امنای دانشگاه به تصویب رسید.

در قسمتی از این مصوبه چنین آمده است: به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به تشکیل کمیته راهبری و اجرایی شتابدهنده در حوزه آموزش مجازی، سلامت الکترونیک و تله مدیسین  اقدام نماید و فضای لازم و همچنین اعتبار مورد نیاز را به این امر اختصاص دهد.

شتاب دهنده یا همان accelerator حوزه مبتنی بر رشد است که استارتاپ ها را از طریق آموزش، تأمین سرمایه شروع به کار، تأمین فضا و محلی برای انجام امور و… از همان مراحل ابتدای راه (مرحله ایده) حمایت می کند. در واقع شتاب دهنده ها، حوزه فعال یک اداره یا سازمان متخصص و با تجربه کاری بسیار بالا است که به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند و برای مدت زمان مشخصی (کوتاه مدت یا بلند مدت) وارد فعالیت یک یا چند استارتاپ (به صورت موازی) می شود و اعضا و افراد را آموزش همه جانبه داده و با حمایت های مختلف مادی و معنوی آنان را تا پایان مسیر هدایت می نماید.

مهم ترین تأثیر حضور یک شتاب دهنده برای یک استارتاپ سرعت بخشیدن به کلیه فرآیندها جهت راه اندازی و سرپا شدن است تا کارآفرینان بتوانند هرچه سریع تر چرخه زندگی این استارتاپ را به یک کسب و کار کارا تبدیل نمایند.