دکتر آسایی: دوره پودمانی پزشک خانواده و دوره های مشابه مکمل تخصص پزشکی خانواده هستند و معاونت آموزشی و دانشگاه علوم پزشکی مجازی پیش قدم این فعالیت می باشند

دکتر آسایی اردکانی در ششمین نشست دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده گفت: از اینکه دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده اعلام فراخوان شده است بسیار خرسندم و با این فراخوان آرزوی 8 ساله بنده در حال تبدیل شدن به واقعیت است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی-ششمین نشست دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده در ارتباط با “مدل پیشنهادی اجرایی دوره آموزشی مجازی پزشکی خانواده FPBP” روز شنبه 5 مرداد 1398 از ساعت 10 الی 16 در ساختمان ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد..  دکتر محمد آسایی اردکانی مشاور وزیر در امور بهداشتی ضمن تشکر از دست اندرکاران این برنامه ابراز کرد: از اینکه دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده اعلام فراخوان شده است بسیار خوشحالم و با این فراخوان آرزوی 8 ساله بنده در حال تبدیل به واقعیت است. همچنین باید این قضیه را برای متخصصین و افراد متقاضی این رشته جا انداخت که دوره های کوتاه مدت از قبیل MPH و FPBP جای تخصص پزشکی خانواده را نخواهند گرفت بلکه این برنامه ها مکمل تخصص پزشکی خانواده هستند. در ادامه تأکید کرد که پزشکی خانواده و پزشکی اجتماعی دو چیز کاملاً متفاوت است و ما در پزشکی خانواده به دنبال کسب و جلب رضایت مردم هستیم و پزشک خانواده بایستی به مهارت هایی مسلح شود که تا حد زیادی نیاز مردم به ویزیت توسط متخصصین را کاهش دهد. مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی بیان کرد: پزشک خانواده خوب، نه تنها باید بیماری ها را تشخیص و درمان کند بلکه باید بتواند خدمات بهداشتی- درمانی را به خوبی مدیریت کند.

در ادامه دکتر احمدی مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی مجازی در امور دانشگاهی بیان کردند ما برای اجرای این برنامه مخصوصاً در زمینه شیوه و نحوه انجام کار در عرصه توسط فراگیران و مشوق های انگیزشی (مادی و معنوی) به منظور تسهیل و تسریع اجرای (FPBP) نیازمند مشورت، دیدگاه ها و نظرات معاونین آموزشی و بهداشت هستیم

همچنین دکتر حیدرزاده مدیر گروه دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده بیان کرد: که با طی یک سیر تاریخی پر پیچ و خم در سال 96 در جلسه ای که تحت عنوان برنامه های میانبر پزشکی خانواده در قاهره مصر برگزار شد به مدل برنامه FPBP منطبق با نیازهای ملی رسیدیم و آن را  طراحی و تدوین کردیم. در پایان جمع بندی موارد مطرح شده انجام گرفت.