نشست کمیته راهبری شتاب دهنده ایبال برگزار شد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- روز شنبه دوم شهریور ماه 1398 از ساعت 10 تا 12 در سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی مجازی اولین نشست کمیته راهبری ایبال،  برگزار شد.

این جلسه با تلاوت آیات کلام ا.. مجید آغاز شد. دکتر سید ناصر استاد رئیس دانشگاه علم پزشکی مجازی و رئیس کمیته، در خصوص اهمیت و جایگاه شتاب ­دهنده سخنانی را  ایراد کردند.

سپس دکتر آیین محمدی معاون زیر ساخت دانشگاه و دبیر کمیته، روند تصویب و اهداف شتاب­دهنده را شرح داده و دستورالعمل شتاب­دهنده (مصوب هیات امنای دانشگاه) را ارائه نمودند. در ادامه ایشان سایت شتاب­دهنده و نام آن (ایبال) را معرفی کردند.

مهندس گلچهره احمدی گزارشی در خصوص شتاب­دهنده­ های معروف داخل و خارج کشور ارائه کرده و دکتر عیسی رضایی و دکتر هوشمندجا نیز نتایج بازدید خود از چند شتاب­دهنده فعال کشور را بیان کردند.

در این جلسه اعضای کمیته اجرایی انتخاب شدند و مهندس عباس جوادی نیز به عنوان مدیر داخلی مرکز انتخاب شد. همچنین در خصوص برگزاری رویدادهای استارتاپی در سال جاری تصمیم گیری شد.