دومین جلسه گروه آموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری برگزار شد

تعدادی از محتواهای دوره پودمانی مجازی مقدمات انفورماتیک پرستاری ضبط شده و آماده ارائه است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی – دومین جلسه گروه آموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی با حضور اعضای گروه، مشاور رئیس دانشگاه در امور دانشگاهی و مسئول دوره های پودمانی و کوتاه مدت مجازی دانشگاه به دو صورت حضوری و مجازی از طریق سامانه وبینار دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 24/06/98 برگزار گردید. در ابتدای این جلسه، مدیر گروه آموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری، دکتر آسیه درویش در رابطه با شیوه نامه تهیه و تدوین محتوای آموزشی دیجیتال در دانشگاه علوم پزشکی مجازی توضیحاتی دادند و در ادامه گزارشی از محتواهای آموزشی که تا کنون در دوره پودمانی مجازی انفورماتیک پرستاری در مرحله مقدماتی ضبط شده است، ارائه گردید.

سپس مسئول دوره های پودمانی و کوتاه مدت مجازی دانشگاه به سوالات اعضای گروه انفورماتیک پرستاری پاسخ داده و گزارشی از روند اعلام فراخوان کشوری ثبت و نام و پذیرش فراگیر دوره پودمانی مجازی انفورماتیک پرستاری در مرحله مقدماتی ارایه کرده و سایر امور مربوط به خدمات آموزشی دوره را توضیح دادند.

در ادامه جلسه دکتر احمدی، مشاور رییس دانشگاه در امور دانشگاهی به بیان مروری بر اهداف و سیاست های کلی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در راستای دو نقش تولیتی – ستادی حوزه آموزش های الکترونیکی پرداخت و جزئیات نحوه طراحی و اجرای این برنامه پودمانی از جمله اهداف، استراتژی ها و نحوه ارزشیابی دوره مذکور، جزئیات مراحل اجرایی آن از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت توانمندسازی اعضای گروه (e-teacher) و فراگیران (e-learner) را شرح داد.

همچنین در این جلسه مقرر گردید تا گروه آموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی در دومین همایش انجمن فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت شرکت نموده و به معرفی اقدامات و برنامه های خود در قالب برگزاری غرفه بپردازند.