آزمون الکترونیکی برنامه ترم تابستانی مجازی برگزار شد

دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های پزشکی کشور ارزیابی شدند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- آزمون الکترونیکی برنامه ترم تابستانی مجازی ویژه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 30 لغایت 31 شهریور ماه 1398 از ساعت 10 الی 13 در 37 مرکز آزمون دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی برای دانشجویان مستقر در شهر تهران برگزار گردید.

این آزمون با هدف ارزیابی پایانی  دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد. تعداد شرکت کنندگان در آزمون روز اول 817 نفر و آزمون روز دوم 683 نفر و درصد مشارکت به میزان 95 درصد بود.

لازم به ذکر است تعداد 37 نفر از کارشناسان آموزشی بعنوان  رابط آزمون از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به منظور سازماندهی و اجرای این آزمون با دانشگاه علوم پزشکی مجازی مشارکت فعالانه داشتند. همچنین این آزمون با در نظر گرفتن بالاترین سطح استانداردهای آزمون های الکترونیکی توسط کمیته اجرایی مستقر در معاونت امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار می گردد.

از جمله مهم ترین نقاط قوت این رویداد، هماهنگی و نظم اجرایی، مستندسازی و گزارش گیری موثر، درصد مشارکت بالای دانشجویان، اطلاع رسانی موثر به دانشجویان و رابطین آزمون و تامین زیرساخت های مناسب توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی بود.