کارگاه آشنایی با مفاهیم یادگیری الکترونیکی ویژه اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد

این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر اعضای هیات علمی دانشگاه با نحوه تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده است.

خانم طباطبایی چهر مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار داشت: در راستای اهداف و سیاست‌های دانشگاه علوم پزشکی مجازی و دومین فراخوان تولید محتوای الکترونیک، روز چهارشنبه سوم مهرماه کارگاه آشنایی با مفاهیم یادگیری الکترونیکی ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در جهت تقویت همکاری‌های درون منطقه‌ای کلان منطقه نه آمایشی در محل تالار دانش دانشکده بهداشت برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه که معاون آموزشی دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه حضور داشتند، دکتر محسن کشاورز دکتری تخصصی یادگیری الکترونیک و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و همکار قطب تکنولوژی آموزشی کلان منطقه نه آمایشی مباحثی را در موضوعات سیر تحول تکنولوژی آموزشی، تدریس از قرون وسطی تا عصر دیجیتال و موک‌ها از پیدایش تا کاربرد ارائه نمودند و در پایان به سوالات شرکت کنندگان در کارگاه پاسخ دادند. به گفته مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر اعضای هیات علمی دانشگاه با نحوه تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده است.