کارگاه عملی کار با بخش ادمین سامانه نوید برگزار شد

معاونت زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی با توجه به درخواست های متعدد دانشگاه های علوم پزشکی کشور، کارگاه عملی کار با قسمت ادمین سامانه نوید را برگزار کرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی – معاونت زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی با توجه به تغییراتی که در ادمین سامانه در تعدادی از دانشگاه های کشور انجام شده بود و با توجه به نیازهای اعلام شده از سوی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور، یازدهمین کارگاه عملی کار با بخش ادمین سامانه نوید را در محل این دانشگاه برگزار کرد.

در این کارگاه که نمایندگان 9 دانشگاه کشور حضور داشتند با بخش ادمین سامانه به طور عملی کار شده و به سوالات ایشان پاسخ داده شد. کارگاه توسط مسوول پشتیبانی سامانه سرکار خانم هوش ­السادات ارائه شد.