کارگاه های آموزشی یادگیری الکترونیکی برگزار می شود

مجموعه کارگاه های آموزشی در حیطه یادگیری الکترونیکی در سال 98 برگزار می شود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی-معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی با توجه به درخواست های دانشگاه ها، و طبق روال گذشته، قصد دارد به منظور توانمندسازی اعضای هیات علمی، مدیران، مسوولین و کارشناسان مراکز آموزش مجازی، مجموعه کارگاه های آموزشی در حیطه یادگیری الکترونیکی در سال 98 برگزار نماید.
دانشگاه های متقاضی می توانند حداکثر دو نفر از کارشناسان و اعضای هیات علمی فعال در زمینه آموزش مجازی خود را تا یک هفته قبل از زمان ذکر شده برای هر کارگاه، معرفی نمایند. بدیهی است به دلیل محدودیت فضا اولویت بر اساس زمان معرفی و ثبت نام خواهد بود. داوطلبان باید بعد از صدور معرفی نامه، برای ثبت نام و مشاهده مشخصات کارگاه ها به سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی (سامانه ثبت نام / کارگاه های آموزشی) مراجعه نمایند (http://register.vums.ac.ir).
در ضمن برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره 88504056 داخلی 106، سرکار خانم خالقی تماس بگیرند.

عنوان کارگاه زمان برگزاری شرکت کنندگان مدرس
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline (مقدماتی) 98/08/28 مسؤلین و کارشناسان دکتر عیسی رضایی
دکتر منیژه هوشمندجا
ارتقای کیفیت محتواهای الکترونیکی موکس آرمان 98/09/19 این کارگاه برای عموم آزاد نیست و ویژه مسئول مستقیم نظارت یا تولید محتواهای موکس ملس آرمان (فراخوان) خواهد بود و دعوتنامه از طرف خود دانشگاه ارسال خواهد شد. (از هر دانشگاه یک نفر) دکتر ریتا مجتهدزاده
دکتر آزاده شعبانی
دکتر منیژه هوشمندجا
مهندس اعظم روشنی
تولید محتوای الکترونیکی با Camtasia Studio 98/10/03 مسؤلین و کارشناسان دکتر عیسی رضایی
چگونه درس را برای ارائه به شیوه مجازی/ترکیبی آماده کنیم؟ 98/10/17 مدیران و مسؤلین دکتر آیین محمدی، دکتر ریتا مجتهدزاده
اصول آموزشی تولید محتوای الکترونیکی کارآمد 98/11/01 مدیران و مسؤلین دکتر آیین محمدی، دکتر ریتا مجتهدزاده
تولید محتوای الکترونیکی با storyline (پیشرفته) 98/11/15 مسؤلین و کارشناسان دکتر عیسی رضایی، دکتر منیژه هوشمندجا