کسب رتبه ی اول مسابقه هوش مصنوعی در نورورادیولوژی توسط تیم دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های علمی شبکه تازه تأسیس «هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی» در تاریخ 11 تا 14 آبان ماه 1398 در تهران برگزار شد.

شبکه هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی در حال حاضر متشکل از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، مرکز نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف، انجمن علمی پردازش تصویر و بینایی ماشین، پژوهشکده سامانه های هوشمند دانشگاه کاشان، گروه انفورماتیک تصویربرداری دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دانشکده مجازی و مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن رادیولوژی ایران، شاخه ایرانی انجمن بین المللی MRI در پزشکی و پژوهشگاه رویان است.

از بخش های اصلی این همایش برگزاری نخستین مسابقه هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی با موضوع  طراحی الگوریتم هوش مصنوعی برای طبقه بندی خودکار ضایعات ماده سفید در بیماری های تخریب کننده مغزی به منظور ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس بود  که خانم ها گلچهره احمدی و نجمه یوسفی از کارشناسان معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان اعضای تیم دانشگاه در این مسابقه موفق به کسب مقام اول شدند.

این مسابقه  در 3 مرحله از اول مهرماه آغاز شد و مرحله نهایی آن در تاریخ 13 آبان ماه در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی به صورت حضوری برگزار شد.