انتخاب واحد پذیرفته شدگان در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در پودمان آبان ماه 1398

در ابتدا موفقیت جنابعالی/سرکارعالی را در ورود به دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی تبریک عرض می نماییم و  به استحضار می رسانیم که مدارک شما توسط کارشناسان آموزش این دانشگاه بررسی و مورد تایید قرار گرفت. لذا بر اساس تقویم آموزشی، از مورخ 18/08/1398 تا 23/08/1398  انتخاب  واحد دوره شروع خواهد شد. شایان ذکر است جهت مشاهده فایل راهنمای انتخاب واحد و شماره دانشجویی به لینک­ های زیر مراجعه نمایید.

-معاونت امور دانشگاهی-

شیوه نامه انتخاب واحد یک

لیست پذیرفته شدگان در چهارمین فراخوان دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

تقویم آموزشی ورودی های 1398