کارگاه تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار استوری لاین برگزار شد

یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش بازده آموزشی، استفاده از نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای در رابطه با موضوع آموزشی مورد نظر است. در این کارگاه کار عملی با نرم افزار استوری لاین 3 ارائه شد. نرم افزار استوری لاین یکی از نرم ‌افزارها در زمینه تولید محتوای الکترونیکی چندرسانه‌ای است که به دلیل رابط کاربری ساده و امکانات زیاد جزو پرطرفدارترین ها در این زمینه است.

اهداف اختصاصی و کلی برگزاری این کارگاه به شرح زیر بود:

1. نوشتن سناریوی محتوای الکترونیکی

2. اصول و روش های تولید محتوای الکترونیکی (اصول چندرسانه ای مایر)

2 . ایجاد محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار استوری‌لاین

3. استفاده از تمام عناصر چندرسانه‌ای (صدا، تصویر، انیمیشن و…) در نرم‌افزار

4. ایجاد انواع آزمون‌های الکترونیکی

مطالب کارگاه که در آن نمایندگانی از دانشگاه های علوم پزشکی بابل، جیرفت، گراش، سبزوار، اردبیل، سمنان، شاهرود، لرستان، تربیت مدرس و فسا  شرکت کرده بودند، توسط دکتر عیسی رضایی و دکتر منیژه هوشمند جا از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارائه شد. در پایان به هریک از شرکت کنندگاه گواهی شرکت در کارگاه اهدا شد.