دکتر رئیسی در رونمایی از برنامه آموزشی پودمانی پزشک خانواده: اقدام بسیار ارزشمندی است، آن را آغاز کرده و حمایت می کنیم

رونمایی از برنامه آموزشی  پودمانی پزشک خانواده با حضور معاون آموزشی، معاون بهداشت و دست اندرکاران اجرای دوره  ، 4 آذر 1398 در دانشگاه علوم پزشکی مجازی افتتاح شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی-دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در رونمایی از برنامه آموزشی پودمانی پزشکی خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مجازی اظهار داشت: پزشکی خانواده یکی از ستون های اصلی اجرای برنامه ی قانونی و توصیه شده به ما در برنامه چهارم است و یکی موضوعات دارای بحث در نظام اجرا است که می تواند یکی از ستون های اصلی این برنامه باشد

دکتر رئیسی گفت: بسیار امیدوارم و پزشکی خانواده نوید بخش اجرای این برنامه در کنار همکاری با متخصصین آموزش دیده در پزشکی خانواده در سطح کشور است . پزشکان خانواده دارای جایگاه ویژه هستند و برنامه های در خور آنها باید داشت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در خصوص تاخیر در روند استقرار پزشکی خانواده در سطح شهرها بیان داشت: اعتقاد دارم فازی مبهم در اجرای پزشکی خانواده در سطح شهر ها وجود دارد که به زودی با اجرای برنامه پزشک خانواده که بخش اساسی از آن را پزشکان متخصص پزشک خانواده بر عهده دارند رفع خواهد شد.

وی افزود: خوشحالم که امروز افتتاحیه پزشک خانواده که اتفاق بزرگ در دانشگاه علوم پزشکی مجازی اتفاق میفتد و این بستر در این دانشگاه فراهم شده است. از طرفی هم بحث صرف یک آموزش نیست پزشکان باید به روز باشند با توکل بخدا و حمایت این کار حتما پیش خواهد رفت تا انگیزه متخصصین آموزش دیده پزشکی خانواده از دست نرود و دلسرد نشوند و به کار هر چه بهتر خود ادامه دهند.  

           در پایان این مراسم معاون بهداشتی وزارت بهداشت از امکانات و زیرساخت های دانشگاه بازدید بعمل آورده همچنین یک پیام ویدئویی در استودیوی این دانشگاه ضبط و منتشر نمودند.