کارگاه آموزشی “چگونه درس را برای ارائه به شیوه مجازی / ترکیبی آماده کنیم؟” برگزار شد

معاونت زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی کارگاه آموزشی چگونه درس را برای ارائه به شیوه مجازی / ترکیبی آماده کنیم؟ را در تاریخ 17/10/97 برگزار کرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- معاونت زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی بر اساس درخواست های دانشگاه های کشور، کارگاه آموزشی چگونه درس را برای ارائه به شیوه مجازی / ترکیبی آماده کنیم؟ را در تاریخ 17/10/97 برگزار کرد. هدف اصلی از انجام طراحی آموزشی (Instructional design ) فراهم ساختن محیطی مطلوب برای یادگیری یادگیرندگان و دستیابی به اهداف آموزشی است . طراحی آموزشی به سه منظور ارائه یک تدریس، تولید یک محصول آموزشی یا طراحی یک سیستم آموزشی انجام می­شود. بنابراین هر عضو هیات علمی در جریان کار حرفه ای خود به طور روزمره نقش طراح آموزشی را در فرایند تدریس خود ایفا می­کند و لازم است فرآیند یاددهی- یادگیری محیط مورد نظر خود را به شکلی مناسب سازماندهی کند. انجام این کار در محیط آموزش مجازی توانمندی و دانش خاص خود را نیاز دارد. در واقع اعضای هیات علمی لازم است که برای ارائه درس مجازی/ترکیبی توانمند شوند. این کارگاه برای کمک به ایجاد این توانمندی طراحی و تدوین شده است.

مطالب کارگاه که در آن نمایندگانی از دانشگاه های علوم پزشکی گراش، یزد، لرستان، کردستان، آبادان، قم، زاهدان، خراسان شمالی، بجنورد شرکت کرده بودند، توسط دکتر ریتا مجتهدزاده و دکتر آیین محمدی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ارائه شد. در پایان به هریک از شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اهدا شد.