برگزاری دوره پودمانی «اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه» ویژه دانشجویان داروسازی با بهره مندی از ۴۰ درصد تخفیف دانشجویی و امکان پرداخت اقساطی

دوره پودمانی «اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه ویژه دانشجویان داروسازی» توسط گروه آموزشی مجازی داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مجازی و با همکاری اساتید برجسته از 7 دانشگاه علوم پزشکی کشور طراحی و تهیه شده است.

مزایای دوره مذکور

  • با توجه به انطباق محتوای دوره با مباحث مصوب واحد «کارآموزی در عرصه داروخانه شهری» ، محتوای دوره می تواند یک منبع کمک آموزشی سودمند برای واحد مذکور باشد
  • پوشش درمان های دارویی، غیردارویی و OTC تراپی با محوریت فرمولاری در ایران
  • کمک به آماده سازی دانشجویان برای آزمون 180 واحدی

تسهیلات ویژه دانشجویان داروسازی:

  • برخورداری از تخفیف 40 درصدی ویژه دانشجویان داروسازی
  • امکان پرداخت هزینه ثبت نام در 4 قسط
  • برخورداری از گواهی معتبر