معاونت فناوری اطلاعات و زیرساخت

دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان یک دانشگاه پیشرو در آموزش، پژوهش،‌ تولید و ترویج علم و گسترش مرزهای دانش در حوزه فضای مجازی تاسیس شده است و علاوه بر راه اندازی رشته های مرتبط با فضای مجازی و جذب دانشجو، ارائه بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب به سایر دانشگاه های کشور را نیز از رسالات خود میداند. به دلیل گستره فعالیتهای این دانشگاه برای مجازی سازی سایر دانشگاهها و امور تخصصی مربوط به تولید محتوا، معاونتی با عنوان معاونت فناوری اطلاعات و زیرساخت در این دانشگاه تشکیل شده است.

 
دکتر آیین محمدی
معاون زیرساخت
DR.AEEN.MOHAMMADI
مسئول دفتر: نرگس خالقی
شماره تماس : 88504056 داخلی 106
پست الکترونیک: IT@vums.ac.ir