اعضای هیات امنا

دکتر محمود واعظی

n83057402-72588145

دکتر محمدباقر لاریجانی

محمباقر-لاریجانی-600x400

دکتر سعید نمکی

1397110113585789416425754

دکتر حمید شهریاری

57506204

دکتر ابوالحسن فیروزآبادی

150202_orig

دکتر سید ناصر استاد

img5

دکتر محسن نجفی خواه

thum-5fe52d434e3d28909dde-index_285502

دکتر نصراله جهانگرد

f99c8mrw

دکتر مهدی تشکری هاشمی

1981526