مدیران و کارشناسان واحد توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

تیم مدیریت مالی

تلفن تماس: 41134 داخلی: 408-407-406

مریم اسلامی

کارشناس مالی

اصغر بدخشی

کارشناس مالی

مهدیس چلیکی

معاون مدیریت مالی

محمدرضا مهاجرانی

مدیر مالی

تیم مدیریت اداری و پشتیبانی

تلفن تماس: 41134 داخلی: 411-409-404

مهری ملکی

کارشناس منایع انسانی

محمدرضا رحیمی زاد

کارپرداز

آرش قدکچی

کارشناس

یاسر زندی شفق

مدیر داخلی

کاظم کشاورز محمدی

مدیر اداری

خلیل ردایی

مدیر پشتیبانی