ارتباط با مدیریت حراست

مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی مجازی در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام، حفظ و انسجام در مجموعه دانشگاه تحکیم ارتباطات خود با گروه های هدف و ارباب رجوع و جلوگیری از انحراف و تخلف در امور اجرایی و در دیگر زمینه ها، آماده دریافت پیام ها، گزارشات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان از طریق زیر می باشد.

راههای ارتباطی با حراست دانشگاه علوم پزشکی مجازی

تلفن ارتباط مستقیم: 88501404

پست الکترونیک: herasat@vums.ac.ir

نمابر: 88501404

آدرس: تهران- خیابان مطهری- خیابان کوه نور- کوچه یکم- پلاک 3