راهنماهای استفاده از LMS کشوری نوید

به منظور پاسخگویی به سوالات رایج و کمک به فرایند استقرار و ارائه درس ها به شیوه مجازی یا ترکیبی، ویدیوهای زیر با رویکرد میکرولرنینگ، نکات کاربردی و عملیاتی را ارائه می دهند که می تواند قابل استفاده مدیران و استادان در دانشگاه ها باشد.

محتوای اول

طراحی و ارائه درس ترکیبی
ویژه استادان

در این محتوای کوتاه با مفهوم یادگیری ترکیبی، آیین نامه های مصوب مرتبط و مدل های طراحی درس ترکیبی آشنا می شویم.

دانلود ویدئو

محتوای دوم

راهنمای ارائه درس سریع در نوید
ویژه استادان

در این محتوای کوتاه، 10 نکته کاربردی در مورد طراحی و ارائه درس در نوید در فرصتی کوتاه ارائه شده است

دانلود ویدئو

محتوای سوم

راهنمای ارائه درس تیمی در نوید
ویژه استادان

در این محتوای کوتاه، به سوال رایج استادان در مورد شیوه ارائه درسی که بیش از یک مدرس دارد، در نوید پرداخته شده است

دانلود ویدئو

محتوای چهارم

سوالات رایج درباره نوید
ویژه مدیران و استادان

در این محتوای کوتاه، به 14 سوال رایج و کلیدی که مدیران آموزشی، مسوولین توسعه آموزش مجازی و بعضا استادان در مورد کاربری نوید دارند، پاسخ داده شده است

دانلود ویدئو

محتوای پنجم

ارزشیابی درس های مجازی یا ترکیبی
ویژه مدیران و استادان

در این محتوای کوتاه، ملاحظات مهمی که بهتر است در دانشگاه ها برای ارزشیابی درس مجازی یا ترکیبی در نظر گرفته شود، بیان شده است

دانلود ویدئو

محتوای ششم

راهنمای ارتباط سما و نوید
ویژه ادمین های نوید

این ویدیوی کوتاه و فایل ،PDF مربوط به ادمین های نوید و مسوولین آموزش مجازی در دانشگاه هاست و دلایل و فرایند بررسی مشکلات احتمالی در انتقال درس ها، استادان و دانشجویان از سامانه های مدیریت آموزش (مانند سما) به نوید را شرح می دهد

دانلود ویدئو

دانلود فلوچارت نحوه بررسی ایرادات انتقال داده ها از سما به نوید

:آمار و ارقام کاربری نوید

برای اطلاع از وضعیت کاربری LMS کشوری نوید در دانشگاه ها می توایند به سایت رایابان rayaban.vums.ac.ir مراجعه کنید. در صفحه اول سایت آمار در لحظه کل کشور موجود است و با کلیک روی آن به آمار لحظه ای هر دانشگاه دسترسی دارید.