Tag: شتاب دهنده

دکتر سید ناصر استاد: در راستای بیانات مقام معظم رهبری حرکت می کنیم/شتاب دهنده ها جهت حمایت از جوانان است

دکتر سید ناصر استاد در مصاحبه با رادیو سرو بیان داشت: یکی از مهم ترین اهداف ایجاد دانشگاه علوم پزشکی مجازی، کاهش هزینه های دولتی و صرف آن در حوزه هایی است که به آن نیاز دارد.

Read More