چهارشنبه 22 آذر ماه، 1396
دانشگاه علوم پزشکی مجازی
 
برگزای کارگاه "چگونه یک سیستم/مرکز یادگیری الکترونیکی موفق را راه اندازی کنیم؟" توسط معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی کارگاه "چگونه یک سیستم/مرکز یادگیری الکترونیکی موفق راراه اندازی کنیم؟" توسط معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی درتاریخ سه شنبه14/9/1396به مدت 7ساعت وباحضور نمایندگانی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور درسالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزارشد.
امور زیرساخت-
1396/9/19
برگزاری اولین نشست هم اندیشی مدیران حقوقی، بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی تهران اولین نشست هم اندیشی مدیران حقوقی، بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی تهران و با حضور مدیران حقوقی، بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، مجازی و بقیه الله تشکیل شد.
ریاست-
1396/9/14
برگزاری دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری در جهت ارتقاء مهارت های نوشتاری پرسنل دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار گردید.
توسعه مدیریت و منابع-
1396/9/13
برگزاری اولین جلسه ی کمیسیون اعتباربخشی مراکز و دانشکده های آموزش مجازی کشور اولین جلسه ی کمیسیون اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی کشور مطابق با آیین نامه ساختار ارزشیابی و اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی دانشکده¬های مجازی مصوب نشست 258 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در تاریخ 7/9/96 برگزار شد.
ریاست-
1396/9/13
بحث و بررسی محورهای بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی در حاشیه جلسه معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور محورهای بسته توسعه آموزش مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ریاست-
1396/8/24
برگزاری اولین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی اولین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در محل سالن جلسات و با حضور ریاست دانشگاه، اعضای حقیقی و حقوقی شورای آموزشی برگزار گردید.
امور دانشگاهی-
1396/8/21
ضبط برنامه آموزشی توسط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی دکتر قاضی زاده هاشمی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی مجازی اقدام به ضبط محتوای آموزشی کرد.
امور زیرساخت-
1396/8/10
اولین جلسه کمیته علمی نوزدهمین همایش آموزش پزشکی به صورت وبینار در دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی مجازی اولین جلسه کمیته علمی نوزدهمین همایش آموزش پزشکی را به صورت مجازی برگزار کرد.
امور زیرساخت-
1396/8/10
اطلاعیه شماره 17- شیوه نامه انتخاب واحد برای داوطلبان رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی
ورودی های مهر ماه 1395
مشاهده شیوه نامه انتخاب واحد برای داوطلبان رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ورودی های مهر ماه 1395
1
10/22/2017 12:00:00 AM
اعلام شیوه نامه پرداخت شهریه دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی ویژه اعضا هیات علمی به استناد مصوبه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مجازی شهریه دوره کارشناسی ارشد مجازی ویژه اعضا هیات علمی اعلام شد.
1
10/18/2017 12:00:00 AM
12345678910...
 © 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی