info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     یکشنبه 29 بهمن ماه، 1396
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
 
برگزاری کارگاه آموزشی "محتوای الکترونیکی، اصول آموزشی، طراحی و تولید" در دانشگاه علوم پزشکی مجازی معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور توانمندسازی دانشگاه های علوم پزشکی و به دنبال برگزاری موفق کارگاه های قبلی، کارگاهی با عنوان "محتوای الکترونیکی، اصول آموزشی، طراحی و تولید" در روز چهارشنبه 25 بهمن 1396 برگزار کرد.
1396/11/29
بیانیه نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در روزهای 19 و 20 بهمن ماه 1396 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.
1396/11/24
نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی با حضور فعال دانشگاه علوم پزشکی مجازی افتتاح شد نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی با حضور فعال اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مجازی، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد افتتاح شد.
1396/11/23
تصویب نحوه معرفی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور دستورالعمل شرایط معرفی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بخش فعالیت های دانشگاه های همکار در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی، به تصویب رسید
1396/11/17
حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سی وششمین همایش معاونین توسعه مدیریت ومنابع دانشگاهها سی و ششمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمان های وابسته با حضو وزیر بهداشت، دکتر هاشمی، در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
1396/11/17
دومین جلسه گروه آموزش مجازی طب ایرانی و مکمل در دانشگاه علوم پزشکی مجازی دومین جلسه گروه آموزشی مجازی طب ایرانی و مکمل با معاونت امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در تاریخ هشتم بهمن ماه برگزار گردید.
1396/11/11
دکترای رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی تصویب شد. مقطع دکترای رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی، در شورای عالی برنامه ریزی تصویب شد.
1396/11/10
بیش از 400 عنوان اثر برای دبیرخانه نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ارسال شده است. جلسه داوری نهایی آثار ارسال شده به نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی با حضور اکثریت اعضا کمیته علمی دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، ایران، تهران، اصفهان، شیراز، بیرجند و ... در مشهد برگزار شد و برترین آثار برای ارائه انتخاب گردید.
1396/11/10
نشست مسئولین شبکه، نرم افزار و سخت افزار معاونت زیرساخت برای مهیا کردن زیرساخت لازم برای ارائه سامانه نوید روز سه شنبه مورخ 3 بهمن 96 نشست مسئولین شبکه، نرم افزار و سخت افزار معاونت زیرساخت، برای مهیا کردن زیرساخت لازم برای ارائه سامانه نوید برگزار شد.
1396/11/8
در معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت برگزار شد جلسه مشترک ریاست و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مجازی با معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت درخصوص نحوه تدوین برنامه عملیاتی سال 97 دانشگاه برگزار شد.
1396/11/2
12345678910...

© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی