info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     پنجشنبه 22 آذر ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سی وششمین همایش معاونین توسعه مدیریت ومنابع دانشگاهها
سی و ششمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمان های وابسته با حضو وزیر بهداشت، دکتر هاشمی، در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
1396/11/17   0
در سی و ششمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها که دکتر رضوی زاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مجازی، نیز حضور داشتند، دکتر صدر السادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در این جلسه بیان داشت: سرمایه اجتماعی هر سازمان مهمترین سرمایه آن است. ایجاد انگیزه، مشارکت، جلب رضایت، جذب منابع انسانی و مالی و ایجاد اعتماد از جمله عوامل پیش برنده سازمان هستند. برای اینکه سازمان پیشرو باشد باید اعتماد را به عنوان عامل پیش برنده ایجاد کنیم. اعتمادآفرینی تاثیر بسزایی در سازمان دارد. به میزانی که سازمان اعتمادآفرینی می کند ریسک کاهش می یابد و به نسبت آن هزینه ها نیز کاهش خواهد یافت. سازمان به میزانی که پیش بینی پذیر است اعتماد در آن قوی تر است و مبنای آن هم مقررات و قانون است. جوانی، معاون مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، پیش نویس دستورالعمل استقرار کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات، نقشه راه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سال 97 را ارائه نمود و در ادامه راهبردهای کنترل هزینه از طریق اصلاح تفاهم نامه های بودجه ای تشریح کرد و به تبیین نظام تخصیص بر مبنای عملکرد هدفگذاری شده برای سال 97پرداخت. در ادامه دکتر محمدی، مشاور وزیر بهداشت در امور بانوان با اشاره به اهمیت نقش بانوان در دانشگاه ها و بهبود شرایط و استفاده از این موقعیت بیان کرد: دفاتر امور بانوان در دانشگاه ها باید نقش بیشتری را ایفا کنند همچنین شرایطی در ستاد دانشگاه ها و بیمارستان ها باید فراهم شود تا بانوان بتوانند ساعاتی را به فعالیت فیزیکی بپردازند زیرا ورزش بانوان سبب افزایش روحیه و راندمان سازمان می شود .

  


  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):


© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی