info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     پنجشنبه 22 آذر ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
تصویب نحوه معرفی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دستورالعمل شرایط معرفی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بخش فعالیت های دانشگاه های همکار در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی، به تصویب رسید
1396/11/17   0

دستورالعمل شرایط معرفی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بخش فعالیت های دانشگاه های همکار در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی، به تصویب رسید

یکی از وظایف دانشگاه علوم پزشکی مجازی که در بسته آموزش مجازی از بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی کشور به آن محول شده است، شناسایی توانمندی ها و خدمات قابل ارائه دانشگاه های علوم پزشکی و معرفی آنها به سایر دانشگاه ها است. در همین راستا، این فضای برای معرفی این خدمات ارزشمند طراحی شده است. دانشگاه های علوم پزشکی کشور در صورتی که خدمات یادگیری الکترونیکی خاصی را در دانشگاه خود ارائه می دهند که قابل استفاده برای سایر است، می توانند درخواست خود را برای معرفی در این درگاه، اعلام نمایند. دستورالعمل شرایط این فعالیت برای معرفی، در هیات رئیسه دانشگاه به شرح زیر به تصویب رسید:


دستورالعمل شرایط معرفی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور
در بخش فعالیت های دانشگاه های همکار در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی

یکی از وظایف دانشگاه علوم پزشکی مجازی که در بسته آموزش مجازی از بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی کشور ناظر به سیاست پنجم (شبکه¬سازی در نظام آموزش عالی سلامت) از سیاست های 12گانه معاونت آموزشی وزارت متبوع تصریح شده است، شناسایی توانمندی ها و خدمات قابل ارائه دانشگاه های علوم پزشکی و معرفی آنها به سایر دانشگاه ها است. در همین راستا، فضایی در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی با عنوان فعالیت های دانشگاه های همکار، برای معرفی این خدمات ارزشمند طراحی شده است. در این دستورالعمل نحوه ارائه، انتخاب و شرایط الزامی این فعالیت ها شرح داده شده است:
ماده 1. تعریف فعالیت های قابل ارائه: خدمات و فعالیت هایی که در حیطه یادگیری الکترونیکی است و قابل استفاده برای سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد، در این محل معرفی می شوند. لازم به ذکر است که تنها خدماتی که به خارج از دانشگاه متولی خدمت نیز ارائه شوند، در این محیط معرفی می شود.
ماده 2. نحوه درخواست: درخواست معرفی خدمت در این درگاه، باید توسط رئیس دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه یا مدیر مرکز آموزش مجازی / دانشکده مجازی و یا مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به طور رسمی ارائه شود.
ماده 3. اطلاعات مورد نیاز: درخواست دانشگاه متقاضی باید شامل اطلاعات کامل مجری، همکاران، شرح خدمت، لینک اینترنتی به صفحه اختصاصی خدمت، تاریخچه، تلفن تماس و توضیح نحوه استفاده متقاضیان سایر دانشگاه ها باشد.
تبصره 1: مسوولیت حفظ مالکیت معنوی فعالیت با دانشگاه درخواست کننده است.
تبصره 2: فعالیت های زیر در این محیط معرفی نمی شوند:
الف) فعالیت هایی که مختص کارکنان خود دانشگاه ارائه کننده است. مانند آموزش های مجازی که در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی مختص دانشگاه ارائه می شوند.
ب) فعالیت هایی که قابلیت ارائه به سایر دانشگاه ها را ندارد. مانند راه اندازی یک مرکز آموزش مجازی.
ج) فعالیت هایی که مشابه آن در کشور وجود دارد و تنها برای کسب درآمد راه اندازی شده است. مانند خدمات تولید محتوای الکترونیکی.
د) فعالیت هایی که ادامه دار نبوده و مستمر نیست. مانند برگزاری یک دوره کارگاه یا دوره آموزشی.
ه) ارائه تک مورد تولید محتوای الکترونیکی و یا آموزش مداوم اینترنتی. این محتواها تنها درصورتی که به طور گسترده (حداقل 10 مورد) ارائه شده و در یک صفحه اینترنت به صورت دسترسی باز (Open access) ارائه شده باشند، از طریق لینک همان صفحه، معرفی می شوند.
و) فعالیت هایی که در حیطه یادگیری الکترونیکی نیست.
ماده 4. روند بررسی: کلیه درخواست های ارسال شده در یک کمیته سه نفره در معاونت زیر ساخت بررسی می شوند. این کمیته شامل معاون زیر ساخت دانشگاه، معاون امور دانشگاهی و یک عضو هیات علمی متخصص در زمینه یادگیری الکترونیکی به انتخاب رئیس دانشگاه است.
ماده 5. کمیته موظف است در موارد رد درخواست، دلایل خود را به صورت مکتوب اعلام نماید تا از طریق معاونت زیر ساخت به متقاضی منعکس شود.
این دستورالعمل در تاریخ 1/11/96 در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید.

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):


© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی