info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     پنجشنبه 22 آذر ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
بیانیه نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در روزهای 19 و 20 بهمن ماه 1396 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.
1396/11/24   0
نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در روزهای 19 و 20 بهمن ماه 1396 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. در پایان همایش بیانیه زیر قرائت شده و به تصویب رسید:
بسمه تعالی
نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
 بیانیه همایش
نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در روزهای 19 و 20 بهمن ماه 1396 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. در این همایش بیش از 360 مقاله دریافت گردید که در این بین 12 تعداد سخنرانی جامع، 202 پوستر و 44 ارائه شفاهی ارائه شد. همچنین در کنار همایش، نمایشگاهی با حضور 14 شرکت و دانشگاه و نیز 9 کارگاه آموزشی و چهارمین جشنواره ملی سینا نیز برگزار شد. در مجموع بیش از 400 نفر در همایش ثبت نام کردند و دانشگاه علوم پزشکی مجازی نیز برای اولین بار با برپایی غرفه و تشکیل کلینیک های آموزشی در آن شرکت کرد. شرکت کنندگان در همایش ضمن تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی تهران برای راه اندازی همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای راه¬اندازی جشنواره های ملی سینا موارد زیر را خواستار شدند:
 1- با توجه به تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مجازی و رسالت کشوری آن و به منظور تضمین تداوم این همایش بزرگ، تصمیم بر آن شد تا دبیرخانه دائمی همایش های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی تشکیل شود و هر سال یکی از دانشگاه های علوم پزشکی داوطلب، برگزاری آن را بر عهده بگیرد. متقاضیان می توانند درخواست خود را حداکثر تا اردیبهشت ماه سال1397 به دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارسال کنند و دبیرخانه دائمی همایش با رایزنی های مختلف محل همایش بعدی را مشخص خواهد کرد.
 2- شرکت کنندگان ضمن تقدیر از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خاطر تدوین بسته توسعه آموزش مجازی از بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، تداوم حمایت این وزارتخانه از برنامه های آموزش مجازی و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی را خواستار شدند.
 3- شرکت کنندگان ضمن تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای کمک به توسعه آموزش مجازی در کشور و ارائه برنامه های آموزشی مجازی و نرم افزارهای کشوری یادگیری الکترونیکی، تداوم حمایت ها از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تدوین و تصویب استانداردهای کشوری برای مراکز آموزش مجازی، محتواهای الکترونیکی، برنامه های آموزش مجازی ترکیبی و مجازی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آموزش مجازی، ارائه نرم افزارهای آموزش مجازی از جمله سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید به آنها، راه اندازی و ارائه بستر لازم برای موکس ملی آرمان و حمایت از پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای در حوزه آموزش مجازی را خواستار شدند.
 4- شرکت کنندگان در همایش از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تصویب تشکیلات مصوب برای مراکز آموزش مجازی متناسب با مناطق آمایشی و تیپ دانشگاه ها شدند و آن را یکی از مهمترین اقدامات برای تضمین تداوم و توسعه آموزش مجازی در کشور دانستند.
 5- شرکت کنندگان خواستار تدوین و اصلاح آیین نامه های آموزشی و اداری استخدامی تحت پوشش وزارت متبوع و تسهیل تصویب ارائه مجازی رشته های آموزشی دایر در مقاطع مختلف در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و همچنین فراهم شدن امکان جذب دانش آموختگان رشته های مجازی دارای مجوز از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان عضو هیات علمی در چارچوب مقررات مصوب، شدند.
 6- شرکت کنندگان در همایش خواستار تصویب آیین نامه های انگیزشی برای حمایت مادی و معنوی از اعضای هیات علمی که واحدهای درسی خود را به صورت مجازی ارائه می کنند در مجامع مربوطه مانند هیات امنای دانشگاه ها شدند. شرکت کنندگان در پایان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مدیران و دست اندرکاران همایش نهم، به خاطر برگزاری موفق این همایش تشکر و قدردانی کرده و تداوم این همایش را به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات علمی کشور در حیطه یادگیری الکترونیکی خواستار شدند.

 پایان


  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):


© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی