info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     شنبه 3 فروردین ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
برگزاری جلسه ارزیابی و ارزشیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در دانشگاه علوم پزشکی مجازی

جلسه ارزیابی و ارزشیابی با حضور مدیران حقوقی و بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد.
1396/12/22   0
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی-جلسه ارزیابی و ارزشیابی با حضور مدیران حقوقی و بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با حضور دکتر سید ناصر استاد رییس دانشگاه و با مدیریت دکتر اسلامی تبار در دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد. در این جلسه با محوریت مباحث حقوقی و مباحث ارزیابی عملکرد تشکیل شد، دکتر اسلامی تبار ضمن عرض خیر مقدم و اشاره به ضرورت برگزاری هر سه ماه یکبار جلسه و گرد همایی مدیران بازرسی و ارزیابی عملکرد بیان داشت: دستگاه های اجرایی باید پنج اقدام مهم را که شامل کمیته منابع انسانی، کمیته دولت الکترونیک، کمیته سلامت نظام اداری، کمیته مدیریت عملکرد را در برنامه خود جای دهند. شاخص ها برای ارزیابی عملکرد به صورت عمومی و اختصاصی است. دکتر اسلامی تبار در ادامه افزود: الکترونیکی کردن فرم ارزشیابی کارکنان و مدیران در دانشگاه علوم پزشکی مجازی یکی از شاخص های مکانیزه کردن فرم های سازمانی است. جلسه ارزیابی و ارزشیابی با حضور مدیران حقوقی و بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران چهارشنبه، 16 اسفند ماه 96 برگزار شد.

 

 

خبر: فرناز اسدی
عکس: مرتضی پولادی
  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی