info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     شنبه 3 فروردین ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی از طراحی و تجهیز واحدهای جدید دانشگاه در سال 97
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی دکتر استاد از تجهیز و نوسازی واحدهای مختلف دانشگاه در تاریخ 14 فروردین ماه 1397 بازدید کردند.
1397/1/15   0
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی-رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دکتر سید ناصر استاد به همراه معاونین و مدیران از معاونتها و واحدهای مختلف دانشگاه همچنین از سالن آزمون الکترونیکی که در حال تکمیل می باشد بازدید نموده و در جریان روند تجهیز و تکمیل ساختمان جدید دانشگاه قرار گرفتند.

  

خبر: فرناز اسدی
عکس: مرتضی پولادی

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی