info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     دوشنبه 2 اردیبهشت ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی از واحدها بازدید کردند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دکتر سید ناصر استاد روز سه شنبه از واحدهای این دانشگاه بازدید کردند.
1397/6/13   0
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجاری، دکتر سید ناصر استاد در روز سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 از طبقات این دانشگاه بازدید کرده و با یکایک کارکنان در خصوص وظایفشان و شرایط موجود، صحبت به عمل آورده و نکاتی را متذکر شدند.


  

  
  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):
© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی