info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     شنبه 4 اسفند ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
قطع موقت سرورهای نوید
به دلیل جابه جایی سرورهای نوید، این سامانه در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی از روز دوشنبه 09/07/97 تا چهارشنبه 11/07/97 با اختلالاتی مواجه شده و یا قطع خواهد شد.
1397/7/9   0
به دلیل جابه جایی سرورهای نوید، این سامانه در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی از روز دوشنبه 09/07/97 تا چهارشنبه 11/07/97 با اختلالاتی مواجه شده و یا قطع خواهد شد.
  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی