info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     دوشنبه 2 اردیبهشت ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی
دانشگاه علوم پزشکی مجازی با توجه به درخواست های متعدد دانشگاه ها و به منظور توانمندسازی مدیران، مسوولین و کارشناسان محترم مراکز آموزش مجازی، مجموعه کارگاه های آموزشی در حیطه یادگیری الکترونیکی در سال 97 برگزار می نماید.
1397/7/28   0
دانشگاه علوم پزشکی مجازی با توجه به درخواست های متعدد دانشگاه ها و به منظور توانمندسازی مدیران، مسوولین و کارشناسان محترم مراکز آموزش مجازی، مجموعه کارگاه های آموزشی در حیطه یادگیری الکترونیکی در سال 97 برگزار می نماید. دانشگاه های علوم پزشکی در صورت تمایل، می توانند حداکثر دو نفر از کارشناسان و اعضای هیات علمی فعال در زمینه آموزش مجازی خود را تا زمان ذکر شده برای هر کارگاه، معرفی فرمایید. بدیهی است به دلیل محدودیت فضا اولویت بر اساس زمان معرفی و ثبت نام خواهد بود. مقتضی است داوطلبان بعد از صدور معرفی نامه، برای ثبت نام و مشاهده مشخصات کارگاه ها به سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی (سامانه ثبت نام/کارگاه های آموزشی) مراجعه نمایند (http://register.vums.ac.ir).
در ضمن برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 88504051 داخلی 106، سرکار خانم خالقی تماس بگیرند. مکان برگزاری کارگاه ها خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه اول، پلاک 3، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، سالن کنفرانس و زمان همه آنها از 8:30 تا 15 است.

 ردیف  عنوان کارگاه
مهلت ثبتنام
زمان برگزاری
 شرکت کندگان
 1  ابزارها و تکنیک های تولید
Animated Explainer Videos
 12 آبان
 22 آبان
 مسوولین و کارشناسان
 2  تولید محتوای الکترونیکی با Storyline 26 آبان
6 آذر
 مسوولین و کارشناسان
 3 تولید محتوای الکترونیکی با 
Adobe Captivate
 10 آذر
20 آذر
 مسوولین و کارشناسان
 4 مدیریت اثربخش و توسعه يك سيستم/مرکز يادگيري الكترونيكي
24 آذر
 4 دی
 مدیران و مسوولین
 5  چگونه درس را برای ارائه به شیوه مجازی/ترکیبی آماده کنیم؟
طراحی آموزشی اثربخش در یادگیری الکترونیکی
8 دی
18 دی
 مدیران و مسوولین
 6  اصول آموزشی تولید محتوای الکترونیکی کارآمد 22 دی
2 بهمن
مدیران و مسوولین
 7  اصول طراحی آموزشی در برنامه های موکس چگونه است؟  20 بهمن
30 بهمن
 مدیران و مسوولین
 8 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline 
27 بهمن
 7 اسفند
 مسوولین و کارشناسان


    


  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):
© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی