info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     شنبه 4 اسفند ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مجازی
دانشگاه علوم پزشکی مجازی و مرکز سنجش آموزش پزشکی شنبه 10آذر 97 تفاهم نامه همکاری امضا کردند
1397/9/11   0
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- با توجه به اهمیت سنجش و ارزشیابی و ضرورت ارتقای کیفی و کمی آن در گزینش و پذیرش دانشجو در دانشگاههای علوم پزشکی و با عنایت به رسالت دانشگاه علوم پزشکی مجازی در بحث توسعه و راه اندازی برنامه های آموزش مجازی ، تفاهم نامه ایی به منظور ایجاد گسترش همکاری های آموزشی بین دانشگاه علوم پزشکی مجازی و مرکز سنجش آموزش پزشکی برای تقویت و توسعه همکاری های دوجانبه با حضور مسئولین دو حوزه موافقت و امضا گردید. بر اساس این تفاهم نامه هر دو طرف با هدف به کارگیری دانش فنی و فناوری یادگیری الکترونیکی در اجرای فرایند های آموزشی و ارزیابی موضوعات مرتبط با نیازهای دو جانبه حداکثر تلاش خویش را خواهند نمود.

    
  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی