info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     دوشنبه 2 اردیبهشت ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
معرفی آزمون های بین المللی


این معاونت از سال 1395 نسبت به برگزاری آزمون‌های بین‌المللی ازجمله TOEFL و GRE در تهران و در پی آن در برخی مناطق آمایشی کشور همچون دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، مازندران و اصفهان اقدام نموده است. حاصل این تلاش برگزاری مستمر این آزمون‌ها از اکتبر 2016 تاکنون (شامل 78 آزمون TOEFL و 64 آزمون GRE با حضور بیش از 3200 داوطلب) در سطح کشور است.

© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی