info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     یکشنبه 29 بهمن ماه، 1396
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
معرفی آزمون های بین المللی


این معاونت از سال 1395 نسبت به برگزاری آزمون‌های بین‌المللی ازجمله TOEFL و GRE در تهران و در پی آن در برخی مناطق آمایشی کشور همچون دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، مازندران و اصفهان اقدام نموده است. حاصل این تلاش برگزاری مستمر این آزمون‌ها از اکتبر 2016 تاکنون (شامل 78 آزمون TOEFL و 64 آزمون GRE با حضور بیش از 3200 داوطلب) در سطح کشور است.معرفی موسسات بین المللی

          


© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی