info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     پنجشنبه 22 آذر ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
معرفی آزمون های بین المللی


این معاونت از سال 1395 نسبت به برگزاری آزمون‌های بین‌المللی ازجمله TOEFL و GRE در تهران و در پی آن در برخی مناطق آمایشی کشور همچون دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، مازندران و اصفهان اقدام نموده است. حاصل این تلاش برگزاری مستمر این آزمون‌ها از اکتبر 2016 تاکنون (شامل 78 آزمون TOEFL و 64 آزمون GRE با حضور بیش از 3200 داوطلب) در سطح کشور است.© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی