info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     پنجشنبه 22 آذر ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

برای آشنایی با استودیوهای صدابرداری و تصویربرداری دانشگاه علوم پزشکی مجازی میتوانید تیزر زیر را دانلود و مشاهده نمایید.© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی