info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     پنجشنبه 31 خرداد ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

برای آشنایی با استودیوهای صدابرداری و تصویربرداری دانشگاه علوم پزشکی مجازی میتوانید تیزر زیر را دانلود و مشاهده نمایید.
© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی