info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     سه شنبه 4 اردیبهشت ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

زیر شاخه اول : معاونت

معاونت فناوری اطلاعات و زیر ساخت
 
دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان یك دانشگاه پیشرو در آموزش، پژوهش،‌ تولید و ترویج علم و گسترش مرزهای دانش در حوزه فضای مجازی تاسیس شده است و علاوه بر راه اندازی رشتههای مرتبط با فضای مجازی و جذب دانشجو، ارائه بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب به سایر دانشگاههای کشور را نیز از رسالات خود میداند. به دلیل گستره فعالیتهای این دانشگاه برای مجازیسازی سایر دانشگاهها و امور تخصصی مربوط به تولید محتوا، معاونتی با عنوان معاونت فناوری اطلاعات و زیرساخت در این دانشگاه تشکیل شده است.

معاون فناوری اطلاعات و زیرساخت: دکتر آیین محمدی

مسوول دفتر: نرگس خالقی


زیر شاخه دوم : مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات:

       
مهندس مجید نعمتی   مهندس مهدی استاجی   مهندس عباس جوادی   مهندس نجمه یوسفی  


زیر شاخه سوم : مدیریت تولید محتوای الکترونیکی
مدیریت تولید محتوا:

     
مهندس اعظم روشنی   مهندس بهناز کارخانه   مهندس آزاده ناظم بکایی  زیر شاخه چهارم : شرح وظایف

شرح وظایف:
 1. شرکت در جلسات شورای دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه
 2. شرکت در جلسات شورای پژوهشی و شورای آموزشی دانشگاه
 3. ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه طرح های تحقیقاتی در زمینه فضای مجازی
 4. برگزاری کارگاه های آموزشی بر اساس نیاز مخاطبین
 5. برنامه ریزی، هماهنگی و مدیریت امور مربوط به طرحهای تحقیقاتی زیرساختی برونسپاری شده دانشگاه
 6. برنامه ریزی، هماهنگی و مدیریت تفاهمنامه های فناوری و زیرساخت دانشگاه با سایر دانشگاهها و سازمانها
 7. نگهداري و پبشبرد شبكه فيبر نوري و اتصالات از راه دور
 8. بررسي و مشاوره خريد تجهیزات سخت افزاری دانشگاه
 9. مدیریت، راه اندازی و نگهداری مرکز داده دانشگاه
 10. مدیریت و هماهنگی امور سخت افزاری و نرم افزاری برون سپاری شده دانشگاه
 11. مدیریت، راه اندازی و نگهداری سامانههای نرم افزاری دانشگاه اعم از ستادی و آموزشی
 12. ایجاد، مدیریت و راهبری شبكه ستادی دانشگاه
 13. راه اندازی، مدیریت و نگهداری سامانه‌های سازمانی شامل وبگاه اینترنتی دانشگاه، ایمیل سازمانی، نرم‌افزارهای سازمانی
 14.  مشاوره و تایید سخت افزار حوزه ستادی
 15. ایجاد، مدیریت و راهبری شبکه ارتباطات راه دور شامل بستر فیبرنوری، شبکه بی‌سیم، ارتباطات مخابراتی
 16. مدیریت و راهبری مرکز داده دانشگاه پس از راه‌اندازی شامل حوزه تجهیزات پردازش اطلاعات، تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات، تجهیزات امنیتی و ارتباطات شبکه‌ای در حوزه سخت افزار و سیستمی.
 17. ایجاد زیرساخت مجازی‌سازی برای استفاده بهینه از منابع دانشگاه در حوزه نرم افزار و سخت افزار.
 18. تدوین سیاست ها و الزامات برون‌سپاری سامانه‌های نرم افزاری دانشگاه
 19. مدیریت و هماهنگی امور سخت افزاری و نرم افزاری برون سپاری شده دانشگاه
 20. مدیریت، راه اندازی و نگهداری سامانههای نرم افزاری دانشگاه در حوزه آموزشی
 21. تدوین دستورالعمل کاربری رایانه در حوزه ستادی.
 22. تدوین خط مشی امنیت اطلاعات سازمان منطبق بر استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات.
 23. تدوین سیاستهای اجرایی امنیت اطلاعات در حوزه ستادی
 24. تدوین سیاستهای امنیت اطلاعات در حوزه مرکز داده.


© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی