info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     دوشنبه 2 اردیبهشت ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

معاونت فناوری اطلاعات و زیر ساخت
 
دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان یك دانشگاه پیشرو در آموزش، پژوهش،‌ تولید و ترویج علم و گسترش مرزهای دانش در حوزه فضای مجازی تاسیس شده است و علاوه بر راه اندازی رشته های مرتبط با فضای مجازی و جذب دانشجو، ارائه بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب به سایر دانشگاه های کشور را نیز از رسالات خود میداند. به دلیل گستره فعالیتهای این دانشگاه برای مجازی سازی سایر دانشگاهها و امور تخصصی مربوط به تولید محتوا، معاونتی با عنوان معاونت فناوری اطلاعات و زیرساخت در این دانشگاه تشکیل شده است.معاون فناوری اطلاعات و زیرساخت:
 
دکتر آیین محمدی

مسئول دفتر:
 
نرگس خالقی

شماره تماس : 88504056 داخلی 106
پست الکترونیک:  IT@vums.ac.ir
© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی