info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     سه شنبه 22 آبان ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی


شرح وظایف:
 1. شرکت در جلسات شورای دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه
 2. شرکت در جلسات شورای پژوهشی و شورای آموزشی دانشگاه
 3. ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه طرح های تحقیقاتی در زمینه فضای مجازی
 4. برگزاری کارگاه های آموزشی بر اساس نیاز مخاطبین
 5. برنامه ریزی، هماهنگی و مدیریت امور مربوط به طرحهای تحقیقاتی زیرساختی برونسپاری شده دانشگاه
 6. برنامه ریزی، هماهنگی و مدیریت تفاهمنامه های فناوری و زیرساخت دانشگاه با سایر دانشگاهها و سازمانها
 7. نگهداري و پبشبرد شبكه فيبر نوري و اتصالات از راه دور
 8. بررسي و مشاوره خريد تجهیزات سخت افزاری دانشگاه
 9. مدیریت، راه اندازی و نگهداری مرکز داده دانشگاه
 10. مدیریت و هماهنگی امور سخت افزاری و نرم افزاری برون سپاری شده دانشگاه
 11. مدیریت، راه اندازی و نگهداری سامانههای نرم افزاری دانشگاه اعم از ستادی و آموزشی
 12. ایجاد، مدیریت و راهبری شبكه ستادی دانشگاه
 13. راه اندازی، مدیریت و نگهداری سامانه‌های سازمانی شامل وبگاه اینترنتی دانشگاه، ایمیل سازمانی، نرم‌افزارهای سازمانی
 14.  مشاوره و تایید سخت افزار حوزه ستادی
 15. ایجاد، مدیریت و راهبری شبکه ارتباطات راه دور شامل بستر فیبرنوری، شبکه بی‌سیم، ارتباطات مخابراتی
 16. مدیریت و راهبری مرکز داده دانشگاه پس از راه‌اندازی شامل حوزه تجهیزات پردازش اطلاعات، تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات، تجهیزات امنیتی و ارتباطات شبکه‌ای در حوزه سخت افزار و سیستمی.
 17. ایجاد زیرساخت مجازی‌سازی برای استفاده بهینه از منابع دانشگاه در حوزه نرم افزار و سخت افزار.
 18. تدوین سیاست ها و الزامات برون‌سپاری سامانه‌های نرم افزاری دانشگاه
 19. مدیریت و هماهنگی امور سخت افزاری و نرم افزاری برون سپاری شده دانشگاه
 20. مدیریت، راه اندازی و نگهداری سامانههای نرم افزاری دانشگاه در حوزه آموزشی
 21. تدوین دستورالعمل کاربری رایانه در حوزه ستادی.
 22. تدوین خط مشی امنیت اطلاعات سازمان منطبق بر استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات.
 23. تدوین سیاستهای اجرایی امنیت اطلاعات در حوزه ستادی
 24. تدوین سیاستهای امنیت اطلاعات در حوزه مرکز داده.© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی