info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     پنجشنبه 31 خرداد ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

بسمه تعالی

بازگشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

آیین­ نامه تشکیل شوراي عالی آموزش مجازی


مقدمه :

با توجه به سیاست­ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده در بسته­ های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی، مبنی بر توسعه و تقویت آموزش مجازی در سطح دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور و لزوم برنامه­ ریزی و هدایت دانشکده­ها و مراکز آموزش مجازی در این دانشگاه ­ها و ایجاد حمایت برنامه ­ریزی شده از این مراکز، شوراي عالی آموزش مجازی تشكيل مي­شود.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی نیز که در همین راستا و به منظور تحقق سیاست­ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و توسعه زیرساخت های آموزش مجازی به عنوان یک دانشگاه مستقل تاسیس شده است، به عنوان دبیرخانه این شورا عمل می­کند.

 

ماده 1: رسالت شوراي عالی آموزش مجازی

رسالت این شورا سياستگذاري و مديريت راهبردي آموزش ­های مجازی در علوم پزشكي و رشته­ های مرتبط با فضای مجازی در علوم پزشکی به منظور تضمين و ارتقاي كيفيت آموزشي و با هدف تامين، حفظ و ارتقاي سلامت فردي و اجتماعي از طريق تربيت نیروی انسانی توانمند در علوم پزشکی، مطابق با استانداردهاي مصوب و متناسب با نيازها و انتظارات جامعه و فراهم­سازی بسترهای فنی و محتوای الکترونیکی مناسب برای استفاده دانشکده ­ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. اهداف اصلی این شورا عبارتست از کمک به توسعه بهره مندی از مزایای آموزش مجازی در کشور مانند تحقق عدالت آموزشی، کاهش هزینه­ های آموزش، تحقق آموزش در هر زمان و هر مکان، صرفه جویی در منابع و کمک به یادگیری عمیق و ماندگار.

 

ماده 2: وظايف

1- بررسي و تعيين احتياجات آموزشي یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

2- بررسي و تعيين احتياجات نيروي انساني لازم در كشور برای توسعه کاربری علوم مرتبط با فضای مجازی

3- تصویب استانداردها، آیين­نامه چگونگی اجرا و ساختار ارزشیابی، اعتباربخشي و رتبه بندی دانشکده­ها و مراکز آموزش مجازی در چارچوب سياست­هاي شوراي گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

4- تشکیل کمیسیون اعتباربخشی آموزش مجازی به منظور ارزشيابي و اعتباربخشي واحدهاي آموزشي بر اساس آیين­نامه­ هاي مصوب و تأييد صلاحيت­ هاي آموزشی واحدهاي مذكور و آماده نمودن آن برای طرح در شوراي عالی برنامه ریزی علوم پزشکی   

5- تدوین آیين­نامه­ ها و ضوابط آموزشي مربوط به دوره­ های مجازی و دانشکده­ ها و مراکز آموزش مجازی تحت پوشش و ارائه آن برای تصویب در شوراهاي عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی   

6- تصويب استانداردهای مربوط به محتواهای الکترونیکی

7- تعيين ضوابط تربيت نیروی انسانی متخصص در رشته­ های مرتبط با علوم فضای مجازی در علوم پزشکی از جهات:

الف) تدوین برنامه و روش­هاي آموزشي و پیشنهاد آنها به شورای عالی برنامه ­ریزی علوم پزشکی

ب) بررسي و اظهار نظر درباره ضوابط مربوط به صلاحيت آموزشي دانشکده­ ها و مراکز آموزش مجازی برای ارائه به شورای گسترش دانشگاه­ هاي علوم پزشكي

ج) تنظيم دستورالعمل و مقررات اجرائي آزمون­های تخصصی مربوطه

8- نظارت و ارزشیابی بر نحوه اجراي ضوابط و برنامه­ ها در دانشگاه­ ها و دانشکده ­های علوم پزشکی کشور

9- شناسایی نیازهای زیرساختی، فنی و بودجه­ای دانشکده­ ها و مراکز آموزش مجازی و پیشنهاد به معاونت آموزشی وزارت متبوع برای حمایت به نحو مقتضی

10- همكاري با شوراي عالی ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان خارج از كشور و کمیسیون­های مرتبط

تبصره 1: تعيين رشته­ هاي مشمول اين آیین­نامه با شورای عالی برنامه­ ریزی علوم پزشکی است.

تبصره 2: اعضاء، شرح وظایف و ساختار کمیسیون اعتباربخشی آموزش مجازی در آیین نامه ارزشیابی و اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی تصریح شده است.

 

ماده 3:  اعضاي شورا

اعضای این شورا عبارتند از:

1- معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي / نماینده تام الاختیار ایشان (رئیس شورا)

2- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی (دبیر شورا)

3- دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

4-  دبیر شورای گسترش دانشگاه­هاي علوم پزشكي

5- دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

6- دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی

7- دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

8- دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

9- دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی

10- مدير كل آموزش مداوم جامعه پزشكي

11- مدیر مرکز امور هیات علمی

12- رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

13- معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

14- معاون فناوری اطلاعات و زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی

15-  معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مجازی

16- سه نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر در حوزه یادگیری الکترونیکی به انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی

17- سه نفر از روسای مراکز و دانشکده­های مجازی کشور به انتخاب معاون آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تبصره 1: ضروري است كليه اعضاي شورا در جلسات شخصاً حضور يابند بنابراين در صورت حضور نمايندگان آنها به هر دليل اين افراد نمي­توانند حق راي داشته باشند.

تبصره 2: كليه اعضاء با حكم معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب مي­شوند و مدت عضويت اعضاي حقيقي 2 سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 3: غيبت غير موجه بيش از سه متوالی یا پنج جلسه متناوب جلسه اعضای حقيقي در طول دوره یکساله عضویت به منزله انصراف عضو محسوب شده و برای  جايگزيني عضو ديگري اقدام خواهد شد. تشخیص موجه بودن غیبت با دبیر شورا است.

 

ماده 4: تشکیلات

1- معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي "رئیس شورا" است.

2- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی "دبیر شورا" است.

تبصره: در زمان عدم حضور رئیس شورا در زمان برگزاری جلسات، نایب رئیس، مسوولیت­های ایشان را در طی جلسه بر عهده می­گیرد.

3- جلسات شورا باید حداقل به صورت فصلی تشکیل شوند و بیش از آن با درخواست دبیر و یا رئیس شورا تشکیل می­شود.

4- جلسات شورا با حضور نصف به علاوه يك كل اعضا رسميت می­یابد.

5- هر یک از اعضای شورا یک حق رای دارد و تصمیمات شورا بعد از بحث و تبادل نظر بر اساس رای­گیری (نصف‌ به‌ علاوه‌ يك‌ تعداد حاضر كه‌ به ‌عدد صحیح بالاتر گرد مي‌شود) تصویب می­شوند.

6- کارشناسان و صاحب­نظران مدعو بر حسب مورد می­توانند با درخواست دبیر شورا و تایید رئیس شورا، بدون حق رای در جلسات شرکت کنند.

7- حضور رييس‌ یا دبیر، براي تشكيل‌ جلسات‌ ضروري است‌.

8- عدم‌ حضور اعضاي شورا در جلسه‌ باید با هماهنگي قبلی با رييس يا دبیر شورا باشد.

 

تبصره 1: مسئوليت تهيه دستور كار جلسات، دعوت از اعضاي شورا و تنظيم صورتجلسات بر عهده دبير شورا است.

تبصره2: مصوبات شورا توسط معاونت آموزشي ابلاغ خواهد شد. بديهي است مصوباتي كه نياز به طرح در شواري عالي برنامه­ريزي علوم پزشكي، شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی و يا ديگر شوراهاي عالي وزارت متبوع داشته باشد پس از طرح و تصويب در آن شوراها قابل ابلاغ خواهد بود.

 

ماده 5: دبيرخانه شورا و وطایف آن

1- دانشگاه علوم پزشکی مجازی که به عنوان یک دانشگاه مستقل همانند سایر دانشگاه­های علوم پزشکی کشور تاسیس شده است، به عنوان دبيرخانه­ي شورا عمل می­کند.

2- تصميم سازي در حیطه وظايف شورا

3- اطلاع­ رساني مصوبات شورا با استفاده از روش­هاي مناسب و به نحو مقتضي به مراجع ذيربط

4- تدوين برنامه­های آموزشي جديد و بازنگری برنامه های موجود با مشارکت سایر دانشگاه­های علوم پزشکی کشور و ارائه آن به دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و پس از تصویب طرح در شورای عالی آموز مجازی

5- مديريت فرآيندهاي ارزشيابي و اعتباربخشي دوره­های مجازی و رشته­های مربوط به فضای مجازی با هماهنگی شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

6- ارزشيابي و اعتباربخشي مراکز آموزش مجازی و دانشکده­ها بر اساس آیین نامه ساختار ارزشيابي و اعتباربخشي دانشکده­ ها و مراکز آموزش مجازی با هماهنگی شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی

و) انجام ساير امور محوله از طرف شورا، رئيس يا دبیر شورا

 

ماده 6: دبیرخانه شورا مي­تواند براي انجام وظایف مندرج در اين آیین­نامه از خدمات اشخاص و كارشناسان و متخصصان استفاده نمايد و ميزان حق­ الزحمه يا دستمزد و اجرت آنان را توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس مقررات موجود پرداخت نمايد.

ماده 7: هرگونه تغيير و بازنگري در آیين­نامه تشكيل شورای تخصصی آموزش مجازی بايد به تصويب شوراي گسترش دانشگاه­ های علوم پزشكي برسد.

ماده 8: دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی موظف است هزینه ­های مورد نیاز برای فعالیت­ های شورای تخصصی آموزش مجازی اعم از هزینه کارشناسی ­ها، برگزاری جلسات، ارزشیابی و اعتباربخشی و سایر هزینه­ های مرتبط را از محل مقتضی تامین و پرداخت نماید.

 اين آیين­نامه در 8 ماده  و 7 تبصره در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شوراي گسترش دانشگاه­های علوم پزشكي مورخ 24/11/1395 به تصويب رسيد.

© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی